Nikon Imaging | Evropa | Slovenija
 

Pogoji sodelovanja v akciji »Staro za novo (Trade-In)«

1.

Akcija »Staro za novo (Trade-In)« je akcija podjetja Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5 5, 1120 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: »Nikon«). Nikon izvaja akcijo prek svojih pogodbenih trgovcev v Sloveniji (v nadaljevanju: »sodelujoči trgovci«). Seznam vseh sodelujočih trgovcev je na voljo na naslovu www.nikon.si/trade-in.

2.

Do sodelovanja so upravičeni vsi polnoletni zasebni kupci (fizične osebe), razen trgovcev in drugih preprodajalcev (v nadaljevanju: »kupci«). Sodelovanje v akciji je za kupce prostovoljno.

3.

Akcija je časovno omejena na obdobje od torka 7. 1. 2020 do torka 31. 3. 2020. Sodelujoči trgovec odšteje akcijski popust na izdelke v akciji Staro za novo ob nakupu.

4.

Sodelujoči trgovec lahko kupcu obračuna akcijski popust Staro za novo pod pogojem, da (i) kupec pri sodelujočem trgovcu kupi izdelek v akciji Staro za novo, in (ii) da sodelujoči trgovec istočasno vzame v račun kupčev rabljen izdelek (t. i. »Trade-In« oz. menjava staro za novo).

5.

Za sodelovanje v akciji Staro za novo mora trgovec vzeti v račun delujoč fotoaparat (brez omejitev glede proizvajalca in tipa fotoaparata). Kupec in sodelujoči trgovec se takoj sporazumeta o preostali vrednosti izročenega modela fotoaparata, ki lahko znaša tudi »0«.

6.

Sodelovanje v akciji Staro za novo je mogoče samo z akcijskimi izdelki, ki jih kupec kupi pri sodelujočem trgovcu v času trajanja akcije. Popust v akciji Staro za novo lahko obračunajo samo sodelujoči trgovci. Sodelujoči trgovec odšteje akcijski popust neposredno ob nakupu izdelka v akciji. Naknadno izplačilo oz. uveljavljanje popusta ni mogoče. Kupec se je dolžan sam pred nakupom poučiti o tem, ali trgovec sodeluje v akciji. Če akcijski izdelek v času akcije Staro za novo ni več na zalogi, kupcu zato ne pripada pravica do akcijskega popusta po izteku akcije.

7.

Izdelki v akciji Staro za novo so :

Št. artiklaIme izdelkaIzdelek v akciji Staro za novo (vkl. z DDV)
VBA560AE D780 ohišje200 €
VBA560K001D780 Kit AF-S 24-120mm 1:4G ED VR200 €

Podatki o izdelkih so na voljo na spletnem mestu, ki je imenovano pod točko 1.
Vsi ostali Nikonovi izdelki, dodatna oprema in storitve, kakor tudi izdelki v akciji, kupljeni prek spleta ali pri trgovcih, ki ne sodelujejo v akciji, ne spadajo med izdelke v akciji v smislu teh Pogojev za sodelovanje in kupec zato ni upravičen do akcijskega popusta.

8

V zvezi s tem velja:
a) Sodelovanje v akciji Staro za novo je mogoče samo z nakupom tovarniško novih akcijskih izdelkov, ki so navedeni na zgornjem seznamu.
b) Vsak kupec je upravičen do akcijskega popusta za največ dva izdelka v akciji Staro za novo.

9.

Obvestilo: Razveljavitev nakupa izdelka v akciji Staro za novo, za katerega je kupec že prejel akcijski popust (npr. zaradi kulančnega primera ali uveljavitve zakonske pravice do vračila ali odstopa), vpliva tudi na popust v akciji Staro za novo.

10.

Nikon ima v primeru utemeljenega razloga pravico, da v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje akcije ali da akcijo konča. Kupec v tem primeru ni upravičen do nikakršnih zahtevkov do Nikona. To še posebej velja v primeru višje sile ali v primeru, da zaradi tehničnih in/ali pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe akcije. Spremenjeni Pogoji sodelovanja veljajo od datuma objave na spletnem mestu, ki je navedeno pod točko 1.

11.

Pri razlagi teh pogojev velja avstrijsko pravo.

 

 

Kupci se lahko s svojimi vprašanji in zahtevki obrnejo na elektronski naslov: SI Office office.si@nikon.com

 

Nikon CEE GmbH | Wagenseilgasse 5 A-1120 Wien | Avstrija | Matična številka: FN452130y HG Wien | Tel: +43(0) 1-972 61 11 | Fax: +43(0) 1-972 61 11-20 | office.at@nikon.com |Predsednik G. Lukas Jufer | Davčna številka: ATU70991607

 

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.